เห็นมีคนถามกันเยอะเกี่ยวกับ อุปกรณ์ 2 ตัวนี้ DiSEq และ Multi switch เลยลองเขียนตามที่ตัวเองเข้าใจ

ลองมาทำรู้จัก DiSEq กันก่อนครับ เป็น DiSEqSwitch 4x1
DiSEq 4x1 ทำให้เราต่อ จานได้ 4 จานไปยัง 1 Receiver
ที่ตัว DiSEq มันจะมี port ให้เรา 5 port คือ LNB1-LNB4 และ Receiver
แต่ใน Dreambox การตั้งค่า DiSeqC Mode เป็น Version 1.0 สำหรับ diseqcswitch4x1 และ
LNB1 = AA
LNB2 = AB
LNB3 = BA
LNB4 = BB

การใช้งาน เอาดาวที่บ้านเรานิยม มา 4 ดาวก็แล้วกันเพื่อความเข้าใจง่าย นั้นก็คือ
                                                      LNB ที่ใช้งาน
1. Thaicom 2/5  KU  ต่อกับ  LNB1         LNBF KU-BAND UBC  
2. NSS6 KU               "     LNB2         LNBF UNIVERSEL
3. Pas 7/10 C            "     LNB3         LNBF C-BAND  
4. Telstar18 C           "     LNB4         LNBF C-BAND  


การตั้งค่าใน Dreambox 
Sat                               LNB       22Khz     Voltage    LOF/L:    LOF/H:     DiSeqC Mode     DiSEqC Parameter
Thaicom 2/5  KU                0        Hi/Lo        H/V       11300      11300       Version 1.0                 A/A   
NSS6 KU                           1        Hi/Lo        H/V       09750      10600      Version 1.0                 A/B
Pas 7/10 C                        2        Hi/Lo        H/V       05150      05150      Version 1.0                 B/A
Telstar18 C                       3        Hi/Lo        H/V       05150      05150       Version 1.0                 B/B

*ในส่วนของ thaicom 2/5 ku สามารถใช้ LNBF ได้หลายตัว เลือกเอาตัวที่เราใช้ใสเข้าไปครับ
LNBF KU-BAND UBC = 11300 11300
LNBF UNIVERSEL     = 09750 10600
LNBF DTV              = 09750 10750

Multi switch 4x4
Multi switch 4x4 ทำให้เราต่อจาน ตั้งแต่ 1-4 จาน ไปยัง 4 Receiver
Multi switch ทำงานโดยการใช้ vot และ 22 Khz ในการตัดต่อ จานให้กับ Receiver
โดยแยกออกเป็น 4 port ดังนี้
13V 22Khz  = LNB แกน V
18V 22Khz  = LNB แกน H
13V           = LNB แกน V
18V           = LNB แกน H
เมื่อเป็นแบบนี้ เราต่อ 4 จานได้ก็จริงแต่ใน 4 จานนั้นต้องใช้ แกน H 2 ดาวและใช้ แกน V 2 ดาว แต่ถ้าต้องใช้ ทั้งสองแกนใน 1 ดาว ต่อได้แค่ 2 ดาวครับ  มาลองต่อ 2 ดาวเข้า Multi switch 4x4 โดย ใช้ thaicom 2/5 ku กับ thaicom 2/5 C ban จะได้ 4 port เต็มพอดี 

ต่อโดยการใช้ LNB แบบ 2 ขั้ว
thaicom2/5 ku LNB 11300      แกน   H  ต่อกับ Multi switch  18V 22Khz    (ไว้ดู 2)
thaicom2/5 ku LNB 11300      แกน   V  ต่อกับ Multi switch  13V 22Khz     (ไว้ดู  DTV บางช่อง)
thaicom2/5 C Ban LNB 05150  แกน   H  ต่อกับ Multi switch  18V             (สแกนดูเอาเองครับ)
thaicom2/5 C Ban LNB 05150  แกน   V  ต่อกับ Multi switch  13V             (สแกนดูเอาเองครับ)

การตั้งค่า ใน Dreambox 
Sat                               LNB       22Khz     Voltage    LOF/L:    LOF/H:         
Thaicom 2/5  KU                0        Hi/Lo        H/V       11300      11300                          
Thaicom 2/5 C Ban             1         off          H/V       05150      05150     

ลองมาต่อแบบ 4 ดาวบ้าง ดาวละแกน 
Thaicom 2/5 KU LNB 11300         แกน   H  ต่อกับ Multi switch  18V 22Khz    (ไว้ดู 2)   
Pas 7/10 C       LNB C ban          แกน   V  ต่อกับ Multi switch  13V 22Khz     (ไว้ดู  มันติชอย์)
NSS6 KU          LNB UNIVERSEL   แกน   H  ต่อกับ Multi switch  18V             (ไว้ดูเสื้อเหลือง เสื้อแดง)
Telstar18 C      LNB C ban          แกน   V  ต่อกับ Multi switch  13V             (ไว้ดูหนังลงทุนน้อย)

การตั้งค่าใน Dreambox 
Sat                               LNB       22Khz     Voltage    LOF/L:    LOF/H:     
Thaicom 2/5  KU                0          on          18v       11300      11300 
Pas 7/10 C                        1         on           14v       05150      05150
NSS6 KU                           2         off          18v       09750      10600      
Telstar18 C                       3         off          14v       05150      05150