PSI OK + TRUE ระบบ Ku-BandPSI OK ระบบ Ku-Band 2900 บาท (ราคาพร้อมติดตั้ง)

อุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานประกอบด้วย

  • เครื่องรับสัญญาณ PSI OK+TRUE (Receiver) 1 รายการ
  • หน้าจาน PSI OK ขนาด 60 ซม. พร้อมชุดขาติดตั้ง 1 ชุด
  • หัวรับสัญญาณ LNB Ku-Band แบบ 1 ขั้ว 1 รายการ
  • สายส่งสัญญาณ RG6 PSI Hi-Speed ความยาวไม่เกิน 20 เมตร
  • อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ เช่นหัว F-Type , พุ๊คเหล็ก , กิ๊ฟตะปูตอกรัดสายสัญญาณ, เทปพันสาย, เคเบิลไทน์

PSI SX จานดำ ระบบ C-BandPSI-SX ระบบ C-Band 3500 บาท (ราคาพร้อมติดตั้ง)

อุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานประกอบด้วย

  • เครื่องรับสัญญาณ PSI-SX (RECEIVER) 1 รายการ
  • หน้าจาน PSI จานดำ ขนาด 150 ซม. พร้อมชุดขาติดตั้ง 1 ชุด
  • หัวรับสัญญาณ LNB C-Band แบบ 1 ขั้ว 1 รายการ
  • สายส่งสัญญาณ RG6 PSI Hi-Speed ความยาวไม่เกิน 20 เมตร
  • อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ เช่นหัว F-Type , พุ๊คเหล็ก , กิ๊ฟตะปูตอกรัดสายสัญญาณ, เทปพันสาย, เคเบิลไทน์