จาน KU Band ขนาด 60-75 CM  พร้อมติดตั้ง 
ราคา 1,500 บาท


จาน KU Band ขนาด 120 CM  พร้อมติดตั้ง 
ราคา 4,000 บาท


จานดำ C Band พร้อมติดตั้ง 
ราคา X,X00 บาท